Grupa Retezat-Godeanu, al cărui nume este dat de Munţii Retezat şi Munţii Godeanu, cele mai maiestoase masive montane ale grupei, se află în vestul Carpaţilor Meridionali, între râurile Jiu şi Strei la est şi Culoarul Timiş-Cerna la vest. La nord, Culoarul Bistrei îi desparte de Munţii Poiana Ruscă, iar la sud intră efectiv în contact cu Podişul Mehedinţi şi Subcarpaţii Olteniei.
Grupa Retezat-Godeanu are un relief glaciar bine dezvoltat, cu circuri, tăuri şi văi glaciare maiestoase, oferind o varietate petrografică a grupei ce este alcătuită din şisturi cristaline, granit, calcare şi conglomerate. Grupa Retezat-Godeanu cuprinde şase subgrupe montane (Retezat, Godeanu, Ţarcu, Vâlcan, Cerna, Mehedinţi) şi trei masive montane (Muntele Mic,  Tulişa, Piule-Iorgovanu).